Історія кафедри патологічної анатомії починається з 1932 року, коли її заснував професор, доктор медичних наук Євген Гнатович Пальчевський. Спочатку кафедра була розташована у відносно придатному приміщенні разом із рядом інших кафедр та мала лише дві кімнатки. Завдяки зусиллям професора Пальчевського Є.Г. та усього колективу, за допомогою інших вищих навчальних закладів в т.ч. Харківського та Київського медичних інститутів станом на 1939 рік кафедра мала добре обладнання для роботи та зайняла частину нового на той час корпусу університету – морфологічного. В 1953 році професор Пальчевський був переведений до Львівського медичного інституту, а кафедру очолила доцент Морозова Г.М. Потім певний час завідувала кафедрою доцент Захарова А.О. Під її керівництвом була налагоджена навчально-методична робота на кафедрі.

 Від 1956 року завідувала кафедрою доктор медичних наук, професор Катерина Олександрівна Дікштейн, яка керувала кафедрою впродовж 32 років – до 1988 року.


Проф. Дікштейн К.О.

 

Професор Дікштейн К.О. була ученицею видатного патологоанатома професора Криницького Ш.І. У 1957 році кафедра отримала приміщення на території лікарні імені Калініна (зараз ДОКТМО). Катерина Олександрівна підготувала значну плеяду учнів, які стали висококвалівікованими фахівцями патологоанатомами та судовими медиками. У 1988 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор Інна Василівна Василенко, яка керувала кафедрою до осені 2014 року.

 

Проф. Василенко І.В.

 

Професор Василенко І.В. зберігала та продовжувала традиції Донецької школи патологічної анатомії.

Судову медицину в Донецькому медичному інституті студенти почали вивчати з 1935 року при кафедрі патологічної анатомії. До цього часу в Донецькій області існувала судово-медична експертиза. Відомо, що в повоєнний час заняття з судової медицини проводилися не тільки викладачами інституту, а й практичними експертами, в тому числі П.А. Контрольским – звідувачем Донецьким обласним бюро судово-медичної еспертизи, а викладачи, які вели заняття з судової медицини брали участь у виконанні експертиз. Кафедра судової медицини організована в 1954 році. Кафедрою завідував до 1998 року доктор медичних наук, професор Богдан Миколайович Зорін З 1998 року кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Олександр Іванович Герасименко. Кафедра була розташована на базі Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи.

 

Проф. Зорін Б.М.

 

Проф. Герасименко О.І.

Кафедра гістології створена в 1930 році. Першим завідувачем кафедри був професор Черняхівський А.Г., видатний український нейрогістолог, член Президії Всеукраїнської медичної академії. З 1934 по 1968 роки кафедрою завідував професор Равін В.А. Основними напрямками наукової роботи в ті роки були: дослідження мітотичної активності епітелію та вплив пилу на стан сполучної тканини легенів. Від 1968 до 1990 р.р. кафедрою завідувала професор Кімбаровська Олена Михайлівна. В цей час основним напрямком наукової роботи кафедри було вивчення впливу різних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на стан центральної та периферичної нервової системи. З 1990 року завідувачем кафедри завідув став професор Барінов Е.Ф. – один з провідних фахівців галузі експериментальної патофізіології та трансплантології. Класична нейрогістологія і функціональна морфологія стали інструментом для нового експериментально-гістологічного напрямку розробки проблеми фізіолоічної і патологічної реактивності клітин і тканин.

Кафедра патоморфології, судової медицини та гістології ДНМУ утворена в 2015 році після переміщення Донецького національного університету до міста Краматорська. Кафедра утворилась шляхом об’єднання кафедр патоморфології, судової медицини та гістології. Відразу після переміщення обов’язки завідувача кафедри виконував професор Герасименко Олександр Іванович. В червні 2015 року на посаду керівника кафедри була обрана доцент Сургай Наталя Миколаївна.

В теперішній час кафедра розташована в містах Краматорськ, Кропивницькому та Маріуполі. Кафедру очолює доцент, к.мед.н., Сургай Н.М. На кафедрі працюють професор, д.мед.н., Герасименко О.І, доценти к.мед.н. Антонов А.Г., к.біол.н. Казначеєва М.С., к.філол.н.  Давидов П.Г., асистент, к.мед.н. Герасименко К.О., асистенти Герасименко Т.А., Тимощук В.С., Хмарук Є.О., Лавров Д.В., Бурда С.В., Паксашвілі К.З., Лавров П.Д., Тур Я.В., Делій В.Ю., Абакарова О.О., Шелегова Н.В., Шеховцов А.Г. Змунчіло Я.І.,  Мовчан С.В.

На кафедрі викладається чотири навчальних дисципліни: гістологія, патоморфологія, судова медицина та секційний курс для студентів чотирьох факультетів. Навчальні дисципліни є спорідненими, завдяки чому кафедра тісно пов’язує їх вивчення проміж собою. Кафедра готує лікарів-інтернів за спеціальністями "Патологічна анатомія" та "Судово-медична експертиза", проводить предатестаційні цикли та первинну спеціалізацію для лікарів патологоанатомів та судово-медичних експертів. Працівники кафедри виконують консультативну діагностину роботу.